NVM-makelaar

Als u uw woning verkoopt, wilt u er zeker van zijn dat alles goed geregeld wordt. Kiest u voor De Lorijn Makelaars, dan kiest u voor kwaliteit. De Lorijn Makelaars is lid van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars). Dat betekent dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen en dat we ons vak uitoefenen naar eer en geweten. Transparant en duidelijk. Kundig en betrouwbaar.

De voordelen van een NVM-makelaar

Een NVM-makelaar:

  • heeft een afgeronde makelaarsopleiding en volgt jaarlijks de verplichte bijscholing;
  • heeft zeer goede kennis van de (regionale) woningmarkt;
  • adviseert over alle aspecten van aan- en verkoop;
  • heeft bouwkundig inzicht, kan taxaties uitvoeren en is op de hoogte van juridische haken en ogen;
  • beschikt over een grote NVM-database met informatie;
  • is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
  • houdt zich aan de NVM Erecode, deze heeft betrekking op deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid.

NVM No-Risk clausule

Stel, u heeft een potentiële koper voor uw woning maar deze heeft zijn eigen woning nog niet verkocht. Als dit een belemmering is voor deze koper, dan kunt u aanbieden om een NVM No-Risk clausule op te nemen in de koopovereenkomst. In deze clausule staat namelijk, dat de koper de koop ongedaan kan maken als de verkoop van zijn oude woning te lang duurt.

Overbruggingsgarantie

Met een Overbruggingsgarantie maakt u uw woning extra aantrekkelijk voor potentiële kopers en is de kans op een snelle verkoop veel groter. Een koper kan uw woning dan kopen, ondanks het feit dat zijn eigen woning nog niet verkocht is. Met een Overbruggingsgarantie biedt u namelijk, binnen een termijn van 1 of 2 jaar, compensatie van dubbele woonlasten. Verkoopt de koper zijn woning binnen die termijn, dan ontvangt u het restant van het depotbedrag terug.

NVM Huisgarantie

Met een NVM Huisgarantie is uw koper 12 maanden verzekerd tegen verborgen gebreken in uw woning, na een bouwkundige keuring.

Wilt u meer weten over de voordelen die een NVM-makelaar kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.